Forum Dobczyce
Zaloguj się

Konkurs plastyczny: "Maska Karnawałowa"

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Konkurs plastyczny: "Maska Karnawałowa"
« dnia: Luty 04, 2014, 11:20:32 am »
  W związku z trwającym karnawałem, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach organizuje konkurs plastyczny pt. „Maska karnawałowa”. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży  z terenu Gminy Dobczyce. Celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi wartościami artystycznymi i estetycznymi formy przestrzennej, jaką jest maska, wzbogacenie wiedzy o tradycjach karnawałowych oraz prezentacja twórczości dziecięcej i młodzieżowej
REGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MASKA KARNAWAŁOWA”
– forma płaska i przestrzenna


I. ORGANIZATOR:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach


II. CELE KONKURSU

-         zainteresowanie dzieci i młodzieży wartościami artystycznymi i estetycznymi formy przestrzennej oraz płaskiej, jaką jest maska karnawałowa.

-         możliwość poznania i wzbogacenia wiedzy o tradycjach karnawałowych.

-         prezentacja twórczości dziecięcej i młodzieżowej ukazującej klimat, nastrój karnawału

-          wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli prowadzących zajęcia plastyczne i techniczne

III. UCZESTNICY

Grupy wiekowe: klasy 0- III – forma płaska

klasy IV – VI – forma przestrzenna

Gimnazjum, klasy I – III – forma przestrzenna

Dopuszczalna pomoc rodziców.


IV. TEMATYKA KONKURSU
MASKA – jako forma przestrzenna i płaska oraz element podkreślający nastrój karnawałowy.


V. FORMAT PRACY – dowolny, możliwy do zaprezentowania


VI. TECHNIKA PRACY

Maska może być wykonana z dowolnych materiałów, dobrze umocowanych.

VII. TERMIN NADSYŁANIA PRAC

17 marca 2014r.
VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA

Opatrzenie każdej pracy metryczką informacyjną, umieszczoną na jej odwrocie. Metryczka powinna zawierać: imię i nazwisko, wiek autora, pieczątkę placówki rekomendującej pracę, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem wykonano pracę. Prace niezgodne z regulaminem oraz nadesłane po terminie nie będą oceniane. Organizatorzy nie ponoszą też odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane użyciem przez autora niewłaściwego materiału, ewentualnie nieprawidłowego umocowania poszczególnych elementów maski. 
IX. NAGRODY

Jury powołane przez organizatorów dokona wyboru prac na wystawę oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Autorzy nagrodzonych prac zostaną zaproszeni na wystawę i uroczyste wręczenie dypnagród. O wynikach konkursu organizator powiadomi placówki drogą elektroniczną. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.

X. PRAWA ORGANIZATORÓW:

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych prac. W przypadku dużej lub małej ilości prac organizator może zmienić kategorie oceniania prac. Termin odbioru prac do 11 kwietnia 2014 r. Organizator nie bierze odpowiedzialności za prace nieodebrane w terminie.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku uczestnika konkursu dla celów statutowych MGOKiS (promocja i reklama).
XI. ADRES NADSYŁANIA PRAC

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

ul. Szkolna 43, Dobczyce 32-410

tel. 12 2716 757


 

olej lniany sklep komputerowy koszulki i kubki dla informatyka oraz programisty śmieszne i nietypowe kubki | dziwne, u mnie działa | śmieszne koszulki z napisami | meble angielskie stylowe | renowacja organ | dobry | zespół muzyczny | metaloplastyka | projektowanie stron internetowych